Soi cầu bạch thủ KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/01/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0002 lần011 lần021 lần041 lần074 lần
Đầu 1111 lần121 lần151 lần161 lần181 lần191 lần
Đầu 2211 lần252 lần282 lần291 lần
Đầu 3301 lần312 lần323 lần331 lần353 lần382 lần395 lần
Đầu 4413 lần491 lần
Đầu 5501 lần511 lần521 lần541 lần561 lần582 lần
Đầu 6602 lần612 lần622 lần641 lần691 lần
Đầu 7712 lần741 lần752 lần762 lần772 lần783 lần792 lần
Đầu 8801 lần811 lần821 lần841 lần851 lần862 lần871 lần882 lần891 lần
Đầu 9951 lần981 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/01/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 17/01/2022

ĐB88041
G.136730
G.27308938298
G.3657574517530708
867969263882598
G.47621216406640022
G.5387033051752
126551315477
G.6099539479
G.709174439
Loto : 41, 30, 89, 98, 57, 75, 08, 96, 38, 98, 21, 64, 64, 22, 70, 05, 52, 65, 31, 77, 99, 39, 79, 09, 17, 44, 39

XSMB 16/01/2022

ĐB55431
G.177267
G.20052227414
G.3996990802909515
383560793383348
G.47601798264034639
G.5280225524355
054842185636
G.6388349939
G.718646313
Loto : 31, 67, 22, 14, 99, 29, 15, 56, 33, 48, 01, 82, 03, 39, 02, 52, 55, 48, 18, 36, 88, 49, 39, 18, 64, 63, 13

XSMB 15/01/2022

ĐB20222
G.122217
G.23182617040
G.3393912512754893
335523986277061
G.49838684447192280
G.5410740235944
944669044687
G.6877004172
G.727098087
Loto : 22, 17, 26, 40, 91, 27, 93, 52, 62, 61, 38, 44, 19, 80, 07, 23, 44, 46, 04, 87, 77, 04, 72, 27, 09, 80, 87

XSMB 14/01/2022

ĐB87219
G.141662
G.22578404591
G.3539672951849002
236261980468246
G.42270035303600778
G.5571184163292
933482324238
G.6229597329
G.730671805
Loto : 19, 62, 84, 91, 67, 18, 02, 26, 04, 46, 70, 53, 60, 78, 11, 16, 92, 34, 32, 38, 29, 97, 29, 30, 67, 18, 05