Soi cầu đặc biệt KQXSMB

Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 27/09/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày

Đầu 0022 lần038 lần042 lần062 lần085 lần
Đầu 1125 lần1319 lần146 lần165 lần1812 lần
Đầu 2205 lần2112 lần228 lần2316 lần2415 lần256 lần268 lần277 lần2814 lần299 lần
Đầu 3301 lần3110 lần323 lần3310 lần346 lần353 lần364 lần372 lần388 lần393 lần
Đầu 4416 lần4315 lần446 lần452 lần462 lần489 lần492 lần
Đầu 5524 lần5311 lần542 lần564 lần588 lần
Đầu 6605 lần6112 lần629 lần6315 lần6413 lần656 lần668 lần677 lần6814 lần699 lần
Đầu 7723 lần7312 lần744 lần763 lần788 lần
Đầu 8802 lần815 lần822 lần838 lần844 lần852 lần862 lần872 lần887 lần893 lần
Đầu 9926 lần9316 lần942 lần966 lần9812 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 27/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 27/09/2021

ĐB73011
G.119529
G.20226895997
G.3516591376627643
147824746992959
G.41584381117349321
G.5902654445017
683087655108
G.6199114442
G.790343781
Loto : 11, 29, 68, 97, 59, 66, 43, 82, 69, 59, 84, 11, 34, 21, 26, 44, 17, 30, 65, 08, 99, 14, 42, 90, 34, 37, 81

XSMB 26/09/2021

ĐB21694
G.158074
G.23067487398
G.3686225081513530
388742019454775
G.43534177405614699
G.5400579052707
538316605393
G.6434727472
G.779051527
Loto : 94, 74, 74, 98, 22, 15, 30, 74, 94, 75, 34, 74, 61, 99, 05, 05, 07, 83, 60, 93, 34, 27, 72, 79, 05, 15, 27

XSMB 25/09/2021

ĐB92408
G.191545
G.28366710074
G.3248949109290506
115870367528811
G.41134826375970123
G.5256298920143
717791485373
G.6341495952
G.771359783
Loto : 08, 45, 67, 74, 94, 92, 06, 87, 75, 11, 34, 63, 97, 23, 62, 92, 43, 77, 48, 73, 41, 95, 52, 71, 35, 97, 83