Cầu loto loại bạch thủ KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/06/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 44 ngày

Đầu 0006 lần012 lần028 lần039 lần0415 lần057 lần0616 lần074 lần0813 lần0922 lần
Đầu 11010 lần1124 lần1234 lần1323 lần1431 lần1538 lần1617 lần1717 lần1828 lần1938 lần
Đầu 22020 lần2125 lần2237 lần2329 lần2443 lần2541 lần2635 lần2719 lần2843 lần2951 lần
Đầu 3307 lần317 lần3214 lần3313 lần3420 lần3516 lần3613 lần377 lần3816 lần3920 lần
Đầu 4409 lần4111 lần4227 lần4327 lần4429 lần4525 lần4622 lần4717 lần4823 lần4945 lần
Đầu 55010 lần5113 lần5230 lần5321 lần5423 lần5528 lần5618 lần5711 lần5825 lần5931 lần
Đầu 6602 lần615 lần6215 lần6313 lần6412 lần6511 lần669 lần675 lần689 lần6916 lần
Đầu 77014 lần7117 lần7236 lần7330 lần7436 lần7525 lần7630 lần7719 lần7835 lần7950 lần
Đầu 88011 lần8115 lần8234 lần8327 lần8427 lần8529 lần8624 lần8719 lần8829 lần8936 lần
Đầu 99021 lần9133 lần9250 lần9334 lần9452 lần9553 lần9638 lần9727 lần9847 lần9957 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 24/06/2021

ĐB17879
G.177328
G.21241069282
G.3959194789454722
139591297280067
G.44175435509928562
G.5648617048635
238594399824
G.6844819537
G.722963552
Loto : 79, 28, 10, 82, 19, 94, 22, 59, 72, 67, 75, 55, 92, 62, 86, 04, 35, 85, 39, 24, 44, 19, 37, 22, 96, 35, 52

XSMB 23/06/2021

ĐB98699
G.123243
G.21058750359
G.3239848111019506
859670212461768
G.41950205824344736
G.5711585664682
129415964060
G.6287817933
G.732174154
Loto : 99, 43, 87, 59, 84, 10, 06, 67, 24, 68, 50, 58, 34, 36, 15, 66, 82, 94, 96, 60, 87, 17, 33, 32, 17, 41, 54

XSMB 22/06/2021

ĐB34505
G.141158
G.24668684680
G.3657529820201898
721327721811699
G.44601779629203030
G.5654507183173
794772794242
G.6546309896
G.717685860
Loto : 05, 58, 86, 80, 52, 02, 98, 32, 18, 99, 01, 96, 20, 30, 45, 18, 73, 47, 79, 42, 46, 09, 96, 17, 68, 58, 60

XSMB 21/06/2021

ĐB60141
G.113125
G.29752607411
G.3023481646975483
271177233115000
G.41858098058350763
G.5905970985702
542565042830
G.6381910232
G.720737289
Loto : 41, 25, 26, 11, 48, 69, 83, 17, 31, 00, 58, 80, 35, 63, 59, 98, 02, 25, 04, 30, 81, 10, 32, 20, 73, 72, 89