Cầu loto loại bạch thủ KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/09/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 35 ngày

Đầu 00011 lần0144 lần0227 lần0329 lần0428 lần0539 lần0615 lần0735 lần0830 lần0935 lần
Đầu 11012 lần1142 lần1222 lần1354 lần1424 lần1539 lần1613 lần1734 lần1836 lần1938 lần
Đầu 22010 lần2130 lần2214 lần2333 lần2425 lần2532 lần2612 lần2727 lần2819 lần2931 lần
Đầu 3307 lần3130 lần3218 lần3331 lần3417 lần3527 lần367 lần3728 lần3815 lần3925 lần
Đầu 44020 lần4138 lần4221 lần4339 lần4418 lần4540 lần4611 lần4731 lần4835 lần4936 lần
Đầu 55016 lần5134 lần5222 lần5324 lần5417 lần5531 lần568 lần5736 lần5827 lần5936 lần
Đầu 66010 lần6119 lần6218 lần6326 lần6415 lần6527 lần668 lần6724 lần6819 lần6921 lần
Đầu 77014 lần7139 lần7216 lần7342 lần7417 lần7536 lần768 lần7733 lần7821 lần7935 lần
Đầu 88014 lần8143 lần8215 lần8332 lần8417 lần8539 lần8614 lần8729 lần8822 lần8925 lần
Đầu 99022 lần9142 lần9222 lần9334 lần9422 lần9540 lần9614 lần9736 lần9832 lần9934 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 25/09/2021

ĐB92408
G.191545
G.28366710074
G.3248949109290506
115870367528811
G.41134826375970123
G.5256298920143
717791485373
G.6341495952
G.771359783
Loto : 08, 45, 67, 74, 94, 92, 06, 87, 75, 11, 34, 63, 97, 23, 62, 92, 43, 77, 48, 73, 41, 95, 52, 71, 35, 97, 83

XSMB 24/09/2021

ĐB51678
G.100595
G.28149215143
G.3189521156971542
942451088640074
G.45028040259896790
G.5322760740716
813707069696
G.6272740345
G.711400418
Loto : 78, 95, 92, 43, 52, 69, 42, 45, 86, 74, 28, 02, 89, 90, 27, 74, 16, 37, 06, 96, 72, 40, 45, 11, 40, 04, 18

XSMB 23/09/2021

ĐB11534
G.141900
G.20958518963
G.3838916043911010
496580846779973
G.41272447748070736
G.5174335426456
090504493119
G.6056319996
G.783615091
Loto : 34, 00, 85, 63, 91, 39, 10, 58, 67, 73, 72, 77, 07, 36, 43, 42, 56, 05, 49, 19, 56, 19, 96, 83, 61, 50, 91

XSMB 22/09/2021

ĐB53873
G.169507
G.20233017980
G.3732682614312181
968695820378909
G.48925395631697059
G.5119338718569
023154864973
G.6013531299
G.718011242
Loto : 73, 07, 30, 80, 68, 43, 81, 69, 03, 09, 25, 56, 69, 59, 93, 71, 69, 31, 86, 73, 13, 31, 99, 18, 01, 12, 42