Cầu loại loto KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 25/09/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 20 ngày

Đầu 0007 lần0115 lần029 lần0321 lần0412 lần0520 lần0612 lần0716 lần0819 lần0916 lần
Đầu 11011 lần1118 lần127 lần1333 lần1415 lần1518 lần166 lần1711 lần1818 lần1917 lần
Đầu 2206 lần218 lần226 lần2319 lần247 lần2524 lần269 lần279 lần2811 lần2921 lần
Đầu 3304 lần3115 lần326 lần3318 lần3412 lần3511 lần366 lần3712 lần389 lần3913 lần
Đầu 4409 lần4124 lần4212 lần4321 lần449 lần4520 lần465 lần4721 lần4817 lần4917 lần
Đầu 5509 lần5119 lần524 lần5316 lần546 lần5514 lần566 lần5715 lần5813 lần5920 lần
Đầu 6603 lần619 lần626 lần6313 lần646 lần6512 lần665 lần6716 lần685 lần6915 lần
Đầu 7708 lần7114 lần725 lần7322 lần746 lần7511 lần763 lần779 lần787 lần7915 lần
Đầu 8806 lần8128 lần828 lần8320 lần8410 lần8517 lần867 lần8719 lần888 lần8915 lần
Đầu 99014 lần9118 lần925 lần9317 lần9414 lần9521 lần968 lần9718 lần9818 lần9917 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 25/09/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 25/09/2021

ĐB92408
G.191545
G.28366710074
G.3248949109290506
115870367528811
G.41134826375970123
G.5256298920143
717791485373
G.6341495952
G.771359783
Loto : 08, 45, 67, 74, 94, 92, 06, 87, 75, 11, 34, 63, 97, 23, 62, 92, 43, 77, 48, 73, 41, 95, 52, 71, 35, 97, 83

XSMB 24/09/2021

ĐB51678
G.100595
G.28149215143
G.3189521156971542
942451088640074
G.45028040259896790
G.5322760740716
813707069696
G.6272740345
G.711400418
Loto : 78, 95, 92, 43, 52, 69, 42, 45, 86, 74, 28, 02, 89, 90, 27, 74, 16, 37, 06, 96, 72, 40, 45, 11, 40, 04, 18

XSMB 23/09/2021

ĐB11534
G.141900
G.20958518963
G.3838916043911010
496580846779973
G.41272447748070736
G.5174335426456
090504493119
G.6056319996
G.783615091
Loto : 34, 00, 85, 63, 91, 39, 10, 58, 67, 73, 72, 77, 07, 36, 43, 42, 56, 05, 49, 19, 56, 19, 96, 83, 61, 50, 91

XSMB 22/09/2021

ĐB53873
G.169507
G.20233017980
G.3732682614312181
968695820378909
G.48925395631697059
G.5119338718569
023154864973
G.6013531299
G.718011242
Loto : 73, 07, 30, 80, 68, 43, 81, 69, 03, 09, 25, 56, 69, 59, 93, 71, 69, 31, 86, 73, 13, 31, 99, 18, 01, 12, 42