Cầu loại loto KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/01/2022

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày

Đầu 0009 lần0110 lần029 lần0320 lần0412 lần0522 lần067 lần0713 lần088 lần0928 lần
Đầu 1107 lần116 lần123 lần139 lần146 lần1510 lần167 lần1713 lần184 lần1915 lần
Đầu 22011 lần2111 lần2210 lần2319 lần2412 lần2526 lần267 lần2712 lần284 lần2916 lần
Đầu 33015 lần3117 lần329 lần3316 lần3417 lần3512 lần3618 lần3725 lần389 lần3929 lần
Đầu 44011 lần414 lần424 lần436 lần447 lần455 lần464 lần477 lần483 lần4911 lần
Đầu 5508 lần5113 lần525 lần5322 lần5410 lần5515 lần565 lần5712 lần583 lần5922 lần
Đầu 66026 lần6110 lần6210 lần6321 lần6411 lần6518 lần6615 lần6712 lần686 lần6920 lần
Đầu 77014 lần7110 lần7211 lần7320 lần7419 lần7517 lần7619 lần7721 lần7810 lần7926 lần
Đầu 88023 lần8115 lần8220 lần8320 lần8411 lần8534 lần8622 lần8726 lần8817 lần8930 lần
Đầu 99011 lần9113 lần9211 lần9313 lần9414 lần9511 lần969 lần9714 lần985 lần9911 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/01/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 17/01/2022

ĐB88041
G.136730
G.27308938298
G.3657574517530708
867969263882598
G.47621216406640022
G.5387033051752
126551315477
G.6099539479
G.709174439
Loto : 41, 30, 89, 98, 57, 75, 08, 96, 38, 98, 21, 64, 64, 22, 70, 05, 52, 65, 31, 77, 99, 39, 79, 09, 17, 44, 39

XSMB 16/01/2022

ĐB55431
G.177267
G.20052227414
G.3996990802909515
383560793383348
G.47601798264034639
G.5280225524355
054842185636
G.6388349939
G.718646313
Loto : 31, 67, 22, 14, 99, 29, 15, 56, 33, 48, 01, 82, 03, 39, 02, 52, 55, 48, 18, 36, 88, 49, 39, 18, 64, 63, 13

XSMB 15/01/2022

ĐB20222
G.122217
G.23182617040
G.3393912512754893
335523986277061
G.49838684447192280
G.5410740235944
944669044687
G.6877004172
G.727098087
Loto : 22, 17, 26, 40, 91, 27, 93, 52, 62, 61, 38, 44, 19, 80, 07, 23, 44, 46, 04, 87, 77, 04, 72, 27, 09, 80, 87

XSMB 14/01/2022

ĐB87219
G.141662
G.22578404591
G.3539672951849002
236261980468246
G.42270035303600778
G.5571184163292
933482324238
G.6229597329
G.730671805
Loto : 19, 62, 84, 91, 67, 18, 02, 26, 04, 46, 70, 53, 60, 78, 11, 16, 92, 34, 32, 38, 29, 97, 29, 30, 67, 18, 05