Cầu loại loto KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/06/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 21 ngày

Đầu 00014 lần019 lần0217 lần0315 lần0415 lần0523 lần0615 lần0717 lần0812 lần0911 lần
Đầu 11012 lần116 lần1211 lần1310 lần1412 lần1517 lần169 lần178 lần1811 lần1910 lần
Đầu 22024 lần217 lần2215 lần2317 lần2411 lần2517 lần2612 lần2711 lần2815 lần298 lần
Đầu 33025 lần3112 lần3221 lần3325 lần3414 lần3516 lần363 lần3718 lần3817 lần396 lần
Đầu 44022 lần4110 lần4226 lần4330 lần4412 lần4525 lần4611 lần4720 lần4817 lần4913 lần
Đầu 55012 lần515 lần5211 lần5316 lần547 lần5510 lần569 lần576 lần588 lần594 lần
Đầu 66020 lần617 lần6219 lần6315 lần6410 lần6523 lần666 lần6717 lần6811 lần6913 lần
Đầu 77018 lần719 lần7220 lần7322 lần7412 lần7524 lần765 lần7716 lần7819 lần7915 lần
Đầu 88013 lần8110 lần8218 lần8318 lần8416 lần8520 lần8611 lần8715 lần884 lần8911 lần
Đầu 99016 lần913 lần9211 lần9316 lần9412 lần9514 lần9610 lần9716 lần9810 lần997 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 18/06/2021

ĐB14761
G.198852
G.22413049306
G.3407636372904079
752806836574519
G.48167775438372621
G.5243260948908
440300525513
G.6247287555
G.708639138
Loto : 61, 52, 30, 06, 63, 29, 79, 80, 65, 19, 67, 54, 37, 21, 32, 94, 08, 03, 52, 13, 47, 87, 55, 08, 63, 91, 38

XSMB 17/06/2021

ĐB44367
G.102103
G.28526224192
G.3531175756377726
524214729742466
G.46745818127177607
G.5761450021041
361062685907
G.6443354210
G.739143523
Loto : 67, 03, 62, 92, 17, 63, 26, 21, 97, 66, 45, 81, 17, 07, 14, 02, 41, 10, 68, 07, 43, 54, 10, 39, 14, 35, 23

XSMB 16/06/2021

ĐB34622
G.194586
G.27541500398
G.3026958158439790
639559384780022
G.47922468850992756
G.5539127103411
364995229171
G.6312541104
G.703334999
Loto : 22, 86, 15, 98, 95, 84, 90, 55, 47, 22, 22, 88, 99, 56, 91, 10, 11, 49, 22, 71, 12, 41, 04, 03, 33, 49, 99

XSMB 15/06/2021

ĐB27483
G.186299
G.29767323236
G.3823330252590116
137854109324497
G.48849832388772901
G.5284368310165
075027681859
G.6737267003
G.778223927
Loto : 83, 99, 73, 36, 33, 25, 16, 85, 93, 97, 49, 23, 77, 01, 43, 31, 65, 50, 68, 59, 37, 67, 03, 78, 22, 39, 27