Sổ kết quả XSMB 100 ngày - SXMB 100 ngày gần đây

ĐB76930
G.148843
G.24100676053
G.3778334738677768379971354178878
G.48261399083847358
G.5192509581946910882031335
G.6938896778
G.793916054
ĐầuĐuôi
03,6,8
1
25
33,5,8,0
41,3,6
53,4,8,8
60,1,8
78,8
84,6
90,1,3,6,7
ĐB46384
G.125306
G.26986413585
G.3021549202072481999963165799642
G.48470509507186124
G.5325442233465825815682404
G.6772095306
G.778909274
ĐầuĐuôi
04,6,6
18
20,3,4
3
42
54,4,7,8
64,5,8
70,2,4,8
81,5,4
90,2,5,5,6
ĐB88041
G.136730
G.27308938298
G.3657574517530708867969263882598
G.47621216406640022
G.5387033051752126551315477
G.6099539479
G.709174439
ĐầuĐuôi
05,8,9
17
21,2
30,1,8,9,9
44,1
52,7
64,4,5
70,5,7,9
89
96,8,8,9
ĐB55431
G.177267
G.20052227414
G.3996990802909515383560793383348
G.47601798264034639
G.5280225524355054842185636
G.6388349939
G.718646313
ĐầuĐuôi
01,2,3
13,4,5,8,8
22,9
33,6,9,9,1
48,8,9
52,5,6
63,4,7
7
82,8
99
ĐB20222
G.122217
G.23182617040
G.3393912512754893335523986277061
G.49838684447192280
G.5410740235944944669044687
G.6877004172
G.727098087
ĐầuĐuôi
04,4,7,9
17,9
23,6,7,7,2
38
40,4,4,6
52
61,2
72,7
80,0,7,7
91,3
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 100 ngày qua
Số76614430237168470788
Số lần38 lần38 lần37 lần36 lần35 lần35 lần34 lần34 lần34 lần34 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày qua
Số59514098828336759648
Số lần16 lần19 lần19 lần19 lần20 lần20 lần20 lần20 lần21 lần21 lần
Bộ số ra liên tiếp
Số9668589054840678
Số lần32222222
Bộ số không ra 10 kỳ trở lên
Số
Kỳ gan
Thống kê đầu loto xuất hiện trong 100 ngày qua
Số0123456789
Số lần275262288266274235300275260265
Thống kê đuôi loto xuất hiện trong 100 ngày qua
Số0123456789
Số lần282294282265279247271286257237