Sổ kết quả XSMB 100 ngày - SXMB 100 ngày gần đây

ĐB14761
G.198852
G.22413049306
G.3407636372904079752806836574519
G.48167775438372621
G.5243260948908440300525513
G.6247287555
G.708639138
ĐầuĐuôi
03,6,8,8
13,9
21,9
30,2,7,8
47
52,2,4,5
63,3,5,7,1
79
80,7
91,4
ĐB44367
G.102103
G.28526224192
G.3531175756377726524214729742466
G.46745818127177607
G.5761450021041361062685907
G.6443354210
G.739143523
ĐầuĐuôi
02,3,7,7
10,0,4,4,7,7
21,3,6
35,9
41,3,5
54
62,3,6,8,7
7
81
92,7
ĐB34622
G.194586
G.27541500398
G.3026958158439790639559384780022
G.47922468850992756
G.5539127103411364995229171
G.6312541104
G.703334999
ĐầuĐuôi
03,4
10,1,2,5
22,2,2,2
33
41,7,9,9
55,6
6
71
84,6,8
90,1,5,8,9,9
ĐB27483
G.186299
G.29767323236
G.3823330252590116137854109324497
G.48849832388772901
G.5284368310165075027681859
G.6737267003
G.778223927
ĐầuĐuôi
01,3
16
22,3,5,7
31,3,6,7,9
43,9
50,9
65,7,8
73,7,8
85,3
93,7,9
ĐB18146
G.100534
G.24992130332
G.3588905852189686800754932305575
G.42025545494131476
G.5204445065740974520467389
G.6655270536
G.751488077
ĐầuĐuôi
06
13
21,1,3,5
32,4,6
40,4,5,6,8,6
51,4,5
6
70,5,5,6,7
80,6,9
90
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 100 ngày qua
Số29411389166766100284
Số lần38 lần38 lần37 lần36 lần36 lần35 lần35 lần35 lần34 lần34 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày qua
Số30853424695873926194
Số lần13 lần14 lần16 lần17 lần20 lần20 lần20 lần21 lần21 lần21 lần
Bộ số ra liên tiếp
Số0363675421
Số lần42222
Bộ số không ra 10 kỳ trở lên
Số5828
Kỳ gan2621
Thống kê đầu loto xuất hiện trong 100 ngày qua
Số0123456789
Số lần278287253265295269269246285253
Thống kê đuôi loto xuất hiện trong 100 ngày qua
Số0123456789
Số lần255272269290244243295265276291