Sổ kết quả XSMB 30 ngày - SXMB 30 ngày gần đây

ĐB53873
G.169507
G.20233017980
G.3732682614312181968695820378909
G.48925395631697059
G.5119338718569023154864973
G.6013531299
G.718011242
ĐầuĐuôi
01,3,7,9
12,3,8
25
30,1,1
42,3
56,9
68,9,9,9
71,3,3
80,1,6
93,9
ĐB16083
G.188718
G.23583021024
G.3283624264295525133458748389228
G.46183409440912619
G.5587749013912917216089055
G.6013061667
G.784297236
ĐầuĐuôi
01,8
12,3,8,9
24,5,8,9
30,6
42,5
55
61,2,7
72,2,7
83,3,4,3
91,4
ĐB74019
G.139363
G.26537071066
G.3452606352361496032319013026674
G.45518001951000220
G.5286565854268461775396234
G.6310412482
G.724009119
ĐầuĐuôi
00,0
10,2,7,8,9,9,9
20,3,4
30,1,4,9
4
5
60,3,5,6,8
70,4
82,5
91,6
ĐB45957
G.146590
G.29667098212
G.3614280466516136675695837164581
G.42819981891802878
G.5304170993203126901171209
G.6618301042
G.732560004
ĐầuĐuôi
00,1,3,4,9
12,7,8,8,9
28
32,6
41,2
56,7
65,9,9
70,1,8
80,1
90,9
ĐB93901
G.129743
G.27474924114
G.3117452460347552269020255109078
G.42410524475896247
G.5637154477365646535677674
G.6783359506
G.736833917
ĐầuĐuôi
02,3,6,1
10,4,7
2
36,9
43,4,5,7,7,9
51,2,9
65,5,7
71,4,8
83,3,9
9
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua
Số84451965308370607824
Số lần19 lần15 lần15 lần15 lần14 lần14 lần13 lần12 lần12 lần12 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua
Số44163303140215214822
Số lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần4 lần4 lần4 lần5 lần5 lần
Bộ số ra liên tiếp
Số18123013012542
Số lần4432222
Bộ số không ra 10 kỳ trở lên
Số115487223316
Kỳ gan101114121712
Thống kê đầu loto xuất hiện trong 30 ngày qua
Số0123456789
Số lần718572798174918310074
Thống kê đuôi loto xuất hiện trong 30 ngày qua
Số0123456789
Số lần96847173808673768586