Bảng thống kê theo ngày KQXSMB

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần:
30(4 lần); 92(4 lần); 48(4 lần); 74(3 lần); 46(3 lần); 79(3 lần); 18(3 lần); 16(3 lần); 67(3 lần); 64(3 lần); 26(3 lần); 11(3 lần); 47(3 lần); 91(3 lần); 60(3 lần); 02(3 lần); 28(2 lần); 01(2 lần); 51(2 lần); 38(2 lần); 37(2 lần); 36(2 lần); 53(2 lần); 69(2 lần); 32(2 lần); 29(2 lần); 63(2 lần);
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4:
99(0 lần); 15(0 lần); 41(0 lần); 49(0 lần); 35(0 lần); 56(0 lần); 59(0 lần); 24(0 lần); 23(0 lần); 73(0 lần);