Kết quả xổ số ngày 05/08/2021 không mở thưởng
(vào dịp lễ tết và các trường hợp đặc biệt khác).

XSBTH 08/07/2021